Perspektiv af Mathias

 Idag togs de första bilderna för kommande årets projekt. Arbetsnamnet blev "Perspektiv af Mathias" och jag hoppas kunna få fram material till en mindre, lokal utställning.

I projektet kommer Åhus att vara i fokus. Förhoppningsvis inte bara på det vanliga sättet, med de vanliga lättillgängliga platserna som så ofta fastnar på bild. Jag vill hitta kontrasterna till de där "turistfällorna", platserna som man inte vänder på huvudet efter, platserna som av olika anledningar kanske skrämmer eller avskräcker. Jag vill få fram det vackra, ovanliga, sevärda och roliga i de platserna och sätta dem i annan dager. Hitta perspektiv. Samtidigt ska alla "vackra" platser också få komma till tals. Allt i en soppa som dessutom ska utveckla mitt sätt att se och arbeta med fotografi.